nafolować

nafolować – naładować, napełnić (pol.)

bezokoliczniknafolować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nafoluja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nafolujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nafoluje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nafolujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nafolujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nafolujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nafolowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nafolowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nafolowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nafolowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nafolowaliście; żeście nafolowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nafolowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nafolowała żech; nafolowałach; żech nafolowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nafolowała żeś; nafolowałaś; żeś nafolowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nafolowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nafolowały my; my nafolowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nafolowałyście; żeście nafolowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nafolowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nafolowało żech; żech nafolowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nafolowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nafolowało żeś; żeś nafolowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nafolowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nafolowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nafolowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nafolowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nafolowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nafolowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nafolowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nafolowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nafolowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nafolowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nafolowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nafolowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nafolowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nafolowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nafolowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nafoluj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nafoluje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nafolujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nafolujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nafolowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nafolowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nafolowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nafolowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nafolowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nafolowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nafolowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nafolowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nafolowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nafolowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nafolowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nafolowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nafolowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nafolowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nafolowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nafolowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nafolowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nafolowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nafolowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nafolowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nafolowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nafolowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nafolowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nafolowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nafolowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nafolowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nafolowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nafolowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nafolowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nafolowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynafolowany
rzeczownik odczasown.nafolowani
Rybnik

 

Nafoluj mi tyn fojercojg gazym.

Nafolujymy miechy sianym a zawiezymy do lasa sornikōm.

Jo nafoluja te kotlaty grzybami.

 

Podej dalij…