nahajcować

nahajcować – napalić, nagrzać (pol.)

bezokoliczniknahajcować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nahajcuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nahajcujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nahajcuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nahajcujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nahajcujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nahajcujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nahajcowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nahajcowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nahajcowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nahajcowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nahajcowaliście; żeście nahajcowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nahajcowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nahajcowała żech; nahajcowałach; żech nahajcowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nahajcowała żeś; nahajcowałaś; żeś nahajcowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nahajcowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nahajcowały my; my nahajcowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nahajcowałyście; żeście nahajcowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nahajcowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nahajcowało żech; żech nahajcowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nahajcowało żeś; żeś nahajcowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nahajcowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nahajcowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nahajcowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nahajcowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nahajcowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nahajcowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nahajcowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nahajcowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nahajcowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nahajcowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nahajcowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nahajcowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nahajcowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nahajcowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nahajcowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nahajcowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nahajcuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nahajcuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nahajcujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nahajcujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nahajcowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nahajcowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nahajcowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nahajcowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nahajcowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nahajcowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nahajcowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nahajcowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nahajcowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nahajcowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nahajcowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nahajcowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nahajcowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nahajcowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nahajcowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nahajcowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nahajcowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nahajcowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nahajcowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nahajcowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nahajcowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nahajcowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nahajcowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nahajcowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nahajcowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nahajcowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nahajcowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nahajcowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nahajcowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nahajcowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.nahajcowani
Rybnik

 

Nahajcuj we piecu, co mi te prani wartko uschnie.

Kery zaś tak fest nahajcowoł, że sam niy idzie wysiedzieć?

Jak przida ze szychty, to musza piyrsze nahajcować, coby w chałupie było ciepło.

 

Podej dalij…