nakidać

nakidać (sie) – nachlapać, nakapać (pol.)

bezokoliczniknakidać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nakidōm; nakidza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nakidosz; nakidzesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nakido; nakidze
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nakidōmy; nakidzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nakidocie; nakidzecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nakidajōm; nakidzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nakidoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nakidoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nakidoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nakidali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nakidaliście; żeście nakidali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nakidali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nakidała żech; nakidałach; żech nakidała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nakidała żeś; nakidałaś; żeś nakidała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nakidała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nakidały my; my nakidały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nakidałyście; żeście nakidały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nakidały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nakidało żech; żech nakidało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nakidało żeś; żeś nakidało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nakidało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nakidoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nakidoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nakidoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nakidali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nakidali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nakidali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nakidała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nakidała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nakidała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nakidały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nakidały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nakidały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nakidało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nakidało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nakidało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nakidej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nakido; niech nakidze
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nakidejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nakidajōm; niech nakidzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nakidoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nakidoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nakidoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nakidali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nakidali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nakidali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nakidała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nakidała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nakidała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nakidały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nakidały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nakidały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nakidało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nakidało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nakidało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nakidoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nakidoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nakidoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nakidali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nakidali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nakidali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nakidała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nakidała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nakidała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nakidały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nakidały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nakidały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nakidało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nakidało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nakidało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynakidany
rzeczownik odczasown.nakidani
Rybnik

 

Dej pozōr, co niy nakidzesz zōłzōm na serwet.

Kery sam nakidoł na ta delōwka.

Jak nakidzesz na flizy, to dostaniesz szmata, a bydziesz ich mōł.

Podej dalij…