nakryncać

nakryncać (sie) – nakręcać, zawracać (pol.)

bezokoliczniknakryncać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nakryncōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nakryncosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nakrynco
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nakryncōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nakryncocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nakryncajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nakryncoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nakryncoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nakryncoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nakryncali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nakryncaliście; żeście nakryncali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nakryncali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nakryncała żech; nakryncałach; żech nakryncała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nakryncała żeś; nakryncałaś; żeś nakryncała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nakryncała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nakryncały my; my nakryncały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nakryncałyście; żeście nakryncały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nakryncały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nakryncało żech; żech nakryncało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nakryncało żeś; żeś nakryncało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nakryncało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nakryncoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nakryncoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nakryncoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nakryncali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nakryncali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nakryncali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nakryncała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nakryncała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nakryncała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nakryncały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nakryncały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nakryncały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nakryncało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nakryncało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nakryncało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nakryncej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nakrynco
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nakryncejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nakryncajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nakryncoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nakryncoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nakryncoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nakryncali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nakryncali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nakryncali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nakryncała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nakryncała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nakryncała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nakryncały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nakryncały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nakryncały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nakryncało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nakryncało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nakryncało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nakryncoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nakryncoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nakryncoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nakryncali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nakryncali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nakryncali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nakryncała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nakryncała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nakryncała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nakryncały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nakryncały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nakryncały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nakryncało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nakryncało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nakryncało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda nakryncoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz nakryncoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie nakryncoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy nakryncali; bydymy nakryncać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie nakryncali; bydziecie nakryncać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm nakryncali; bydōm nakryncać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda nakryncała; byda nakryncać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz nakryncała; bydziesz nakryncać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie nakryncała; bydzie nakryncać

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy nakryncały; bydymy nakryncać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie nakryncały; bydziecie nakryncać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm nakryncały; bydōm nakryncać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda nakryncało; byda nakryncać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz nakryncało; bydziesz nakryncać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie nakryncało; bydzie nakryncać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynakryncany
rzeczownik odczasown.nakryncani
Rybnik

POL: (1) nakręcać zegar, nakręcać nakrętkę na śrubę; (2) zawracać samochodem, rowerem.

 

Zawrzij te wrota, co te auta nōm sam przestanōm nakryncać na placu.

Dwa dni mie niy było i już żodnymu sie niy chciało nakryncać tego zygara.

Prosto już umisz jeździć na kole, ale jeszcze musisz sie nauczyć nakryncać.

Podej dalij…