namawiać

namawiać – namawiać (pol.)

bezokoliczniknamawiać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.namawiōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.namawiosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.namawio
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.namawiōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.namawiocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.namawiajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.namawioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.namawioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.namawioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.namawiali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.namawialiście; żeście namawiali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.namawiali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.namawiała żech; namawiałach; żech namawiała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.namawiała żeś; namawiałaś; żeś namawiała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.namawiała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..namawiały my; my namawiały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. namawiałyście; żeście namawiały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.namawiały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.namawiało żech; żech namawiało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.namawiało żeś; żeś namawiało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.namawiało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech namawioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś namawioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł namawioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my namawiali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście namawiali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli namawiali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech namawiała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś namawiała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była namawiała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my namawiały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście namawiały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były namawiały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech namawiało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś namawiało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było namawiało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . namawiej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech namawio
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.namawiejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech namawiajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. namawioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. namawioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.namawioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.namawiali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. namawiali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.namawiali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.namawiała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
namawiała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.namawiała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. namawiały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.namawiały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.namawiały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. namawiało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.namawiało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.namawiało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych namawioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś namawioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by namawioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my namawiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście namawiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by namawiali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych namawiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś namawiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by namawiała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my namawiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście namawiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by namawiały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych namawiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś namawiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by namawiało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda namawioł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz namawioł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie namawioł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy namawiali; bydymy namawiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie namawiali; bydziecie namawiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm namawiali; bydōm namawiać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda namawiała; byda namawiać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz namawiała; bydziesz namawiać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie namawiała; bydzie namawiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy namawiały; bydymy namawiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie namawiały; bydziecie namawiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm namawiały; bydōm namawiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda namawiało; byda namawiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz namawiało; bydziesz namawiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie namawiało; bydzie namawiać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynamawiany
rzeczownik odczasown.namawiani
Rybnik

 

Jo ci niy byda dziołchōw namawiałą, sōm se musisz poszukać.

Jo cie dłōżyj namawioł niy byda, jak sie zdecydujesz, to sōm przidziesz.

Jo go namawiōm, żeby szol zy mnōm na prawo jazdy, ale niy chce mie słōchać.

Podej dalij…