namiyszać

namiyszać (sie) – namieszać (pol.)

bezokoliczniknamiyszać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.namiyszōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.namiyszosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.namiyszo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.namiyszōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.namiyszocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.namiyszajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.namiyszoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.namiyszoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.namiyszoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.namiyszali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.namiyszaliście; żeście namiyszali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.namiyszali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.namiyszała żech; namiyszałach; żech namiyszała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.namiyszała żeś; namiyszałaś; żeś namiyszała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.namiyszała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..namiyszały my; my namiyszały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. namiyszałyście; żeście namiyszały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.namiyszały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.namiyszało żech; żech namiyszało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.namiyszało żeś; żeś namiyszało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.namiyszało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech namiyszoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś namiyszoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł namiyszoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my namiyszali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście namiyszali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli namiyszali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech namiyszała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś namiyszała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była namiyszała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my namiyszały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście namiyszały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były namiyszały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech namiyszało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś namiyszało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było namiyszało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . namiyszej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech namiyszo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.namiyszejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech namiyszajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. namiyszoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. namiyszoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.namiyszoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.namiyszali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. namiyszali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.namiyszali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.namiyszała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
namiyszała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.namiyszała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. namiyszały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.namiyszały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.namiyszały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. namiyszało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.namiyszało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.namiyszało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych namiyszoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś namiyszoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by namiyszoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my namiyszali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście namiyszali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by namiyszali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych namiyszała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś namiyszała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by namiyszała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my namiyszały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście namiyszały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by namiyszały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych namiyszało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś namiyszało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by namiyszało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynamiyszany
rzeczownik odczasown.namiyszani
Rybnik

 

Po co żeś slazowoł z tego rynsztōnku, dyć jo bych ci bōł namiyszoł tej malty.

Namiyszej mi jeszcze trocha tego kleju, bo mi zostały dwie flizy do przilepiynio.

Musza se namiyszać trocha prochōw do wody, a popodlywać te grzōndki we wieczōr.

Podej dalij…