naszrōtować

naszrōtować – naśrutować, namielić śruty (pol.)

bezokoliczniknaszrōtować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.naszrōtuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.naszrōtujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.naszrōtuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.naszrōtujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.naszrōtujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.naszrōtujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.naszrōtowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.naszrōtowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.naszrōtowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.naszrōtowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.naszrōtowaliście; żeście naszrōtowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.naszrōtowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.naszrōtowała żech; naszrōtowałach; żech naszrōtowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.naszrōtowała żeś; naszrōtowałaś; żeś naszrōtowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.naszrōtowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..naszrōtowały my; my naszrōtowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. naszrōtowałyście; żeście naszrōtowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.naszrōtowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.naszrōtowało żech; żech naszrōtowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.naszrōtowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.naszrōtowało żeś; żeś naszrōtowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech naszrōtowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś naszrōtowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł naszrōtowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my naszrōtowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście naszrōtowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli naszrōtowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech naszrōtowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś naszrōtowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była naszrōtowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my naszrōtowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście naszrōtowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były naszrōtowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech naszrōtowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś naszrōtowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było naszrōtowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . naszrōtuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech naszrōtuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.naszrōtujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech naszrōtujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. naszrōtowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. naszrōtowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.naszrōtowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.naszrōtowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. naszrōtowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.naszrōtowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.naszrōtowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
naszrōtowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.naszrōtowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. naszrōtowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.naszrōtowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.naszrōtowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. naszrōtowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.naszrōtowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.naszrōtowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych naszrōtowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś naszrōtowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by naszrōtowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my naszrōtowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście naszrōtowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by naszrōtowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych naszrōtowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś naszrōtowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by naszrōtowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my naszrōtowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście naszrōtowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by naszrōtowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych naszrōtowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś naszrōtowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by naszrōtowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynaszrōtowany
rzeczownik odczasown.naszrōtowani
Rybnik

 

Wejź, naszrōtuj mi miech rże, bo niy mōm już szrōtu prosiyntōm.

Musza yno naszrōtować miech szrōtu, a potym ci ta kosa naklepia.

 

Podej dalij…