natrzyć

natrzyć – natrzeć (pol.)

bezokoliczniknatrzyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.natrza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.natrzesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.natrze
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.natrzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.natrzecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.natrzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.natrzōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.natrzōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.natrzōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.natrzyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.natrzyliście; żeście natrzyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.natrzyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.natrzyła żech; natrzyłach; żech natrzyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.natrzyła żeś; natrzyłaś; żeś natrzyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.natrzyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..natrzyły my; my natrzyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. natrzyłyście; żeście natrzyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.natrzyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.natrzyło żech; żech natrzyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.natrzyło żeś; żeś natrzyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.natrzyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech natrzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś natrzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł natrzōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my natrzyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście natrzyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli natrzyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech natrzyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś natrzyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była natrzyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my natrzyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście natrzyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były natrzyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech natrzyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś natrzyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było natrzyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . natrzij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech natrze
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.natrzijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech natrzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. natrzōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. natrzōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.natrzōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.natrzyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. natrzyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.natrzyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.natrzyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
natrzyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.natrzyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. natrzyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.natrzyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.natrzyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. natrzyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.natrzyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.natrzyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych natrzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś natrzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by natrzōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my natrzyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście natrzyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by natrzyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych natrzyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś natrzyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by natrzyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my natrzyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście natrzyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by natrzyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych natrzyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś natrzyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by natrzyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. -os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynatrzyty
rzeczownik odczasown.natrzyci
Rybnik

 

Natrzōł żeś już tych kartofli, bo chca piyc te placki?

Natrzij mi na wartko pora ôgōrek na ôbiod.

Jo ci natrza kartofli, ale piyk se bydziesz sōm te placki.

 

Podej dalij…