nauczyć

nauczyć (sie) – nauczyć (pol.)

bezokoliczniknauczyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.naucza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nauczysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nauczy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nauczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nauczycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nauczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nauczōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nauczōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nauczōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nauczyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nauczyliście; żeście nauczyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nauczyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nauczyła żech; nauczyłach; żech nauczyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nauczyła żeś; nauczyłaś; żeś nauczyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nauczyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nauczyły my; my nauczyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nauczyłyście; żeście nauczyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nauczyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nauczyło żech; żech nauczyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nauczyło żeś; żeś nauczyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nauczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nauczōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nauczōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nauczōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nauczyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nauczyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nauczyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nauczyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nauczyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nauczyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nauczyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nauczyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nauczyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nauczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nauczyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nauczyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . naucz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nauczy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nauczcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nauczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nauczōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nauczōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nauczōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nauczyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nauczyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nauczyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nauczyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nauczyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nauczyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nauczyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nauczyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nauczyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nauczyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nauczyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nauczyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nauczōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nauczōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nauczōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nauczyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nauczyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nauczyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nauczyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nauczyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nauczyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nauczyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nauczyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nauczyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nauczyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nauczyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nauczyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynauczōny
rzeczownik odczasown.nauczyni
Rybnik

 

Jo cie naucza siyc, a bydziesz siyk dziynne trowa krowie.

Nauczōł żeś sie już tego wiersza na spamiyńć?

Byś sie już mōgła nauczyć wiōnzać te sznōrki we strzewikach.

 

 

Podej dalij…