nawiydzić

nawiydzić – nawiedzić, odwiedzić (pol,)

bezokoliczniknawiydzić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nawiydza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nawiydzisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nawiydzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nawiydzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nawiydzicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nawiydzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nawiydziōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nawiydziōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nawiydziōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nawiydziyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nawiydziyliście; żeście nawiydziyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nawiydziyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nawiydziyła żech; nawiydziyłach; żech nawiydziyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nawiydziyła żeś; nawiydziyłaś; żeś nawiydziyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nawiydziyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nawiydziyły my; my nawiydziyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nawiydziyłyście; żeście nawiydziyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nawiydziyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nawiydziyło żech; żech nawiydziyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nawiydziyło żeś; żeś nawiydziyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nawiydziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nawiydziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nawiydziōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nawiydziōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nawiydziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nawiydziyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nawiydziyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nawiydziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nawiydziyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nawiydziyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nawiydziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nawiydziyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nawiydziyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nawiydziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nawiydziyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nawiydziyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nawiydź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nawiydzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nawiydźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nawiydzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nawiydziōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nawiydziōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nawiydziōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nawiydziyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nawiydziyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nawiydziyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nawiydziyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nawiydziyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nawiydziyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nawiydziyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nawiydziyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nawiydziyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nawiydziyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nawiydziyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nawiydziyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nawiydziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nawiydziōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nawiydziōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nawiydziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nawiydziyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nawiydziyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nawiydziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nawiydziyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nawiydziyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nawiydziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nawiydziyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nawiydziyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nawiydziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nawiydziyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nawiydziyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynawiydzōny
rzeczownik odczasown.nawiydzyni
Rybnik

POL: odwiedzić np. kogoś chorego.

 

SI: Pozdrōw Antka, a powiydz mu, że go nawiydza po niedzieli.

PL: Pozdrów Antka i powiedz mu, że odwiedzę go w przyszłym tygodniu.

 

SI: Nawiydziōł żech ôtok Jorgusia, bo mo noga we gipsie a niy poradzi wylyź z dōmu.

PL: Odwiedziłem ostatnio Jerzyka, bo ma nogę w gipsie i nie potrafi wyjść z domu.

 

SI: Wybrali my sie dzisiej nawiydzić kamrata ze szkolnych lot.

PL: Wybraliśmy się dzisiaj odwiedzić kolegę z lat szkolnych.

 

Podej dalij…