nawkludzać

nawkludzać (sie) – nawprowadzać (pol.)

bezokoliczniknawkludzać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nawkludzōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nawkludzosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nawkludzo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nawkludzōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nawkludzocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nawkludzajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nawkludzoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nawkludzoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nawkludzoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nawkludzali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nawkludzaliście; żeście nawkludzali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nawkludzali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nawkludzała żech; nawkludzałach; żech nawkludzała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nawkludzała żeś; nawkludzałaś; żeś nawkludzała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nawkludzała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nawkludzały my; my nawkludzały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nawkludzałyście; żeście nawkludzały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nawkludzały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nawkludzało żech; żech nawkludzało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nawkludzało żeś; żeś nawkludzało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nawkludzało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nawkludzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nawkludzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nawkludzoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nawkludzali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nawkludzali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nawkludzali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nawkludzała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nawkludzała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nawkludzała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nawkludzały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nawkludzały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nawkludzały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nawkludzało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nawkludzało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nawkludzało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nawkludzej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nawkludzo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nawkludzejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nawkludzajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nawkludzoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nawkludzoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nawkludzoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nawkludzali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nawkludzali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nawkludzali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nawkludzała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nawkludzała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nawkludzała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. nawkludzały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nawkludzały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nawkludzały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nawkludzało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nawkludzało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nawkludzało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nawkludzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nawkludzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nawkludzoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nawklurdzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nawkludzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nawkludzali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych naskludzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nawkludzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nawkludzała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nawkludzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nawkludzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nawkludzały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nawkludzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nawkludzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by naskludzało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynawkludzany
rzeczownik odczasown.nawkludzani
Rybnik

POL: nawprowadzać, wprowadzić więcej, niż jeden raz, lub więcej, niż jedną rzecz, osobę.

 

Teraz sie sam ku nōm do familoka nawkludzalo tela cudzych ludzi, że połowy z nich niy znōm.

Na razie mōmy sam cicho, ale budujōm dużo nowych chałupōw, tōż niy wiym, co bydzie, jak sie sam naskludzo dużo nowych ludzi.

Kery sam naskludzoł tela tych klamorōw do garażu? Sam już przelyź niy idzie.

 

Podej dalij…