nawożyć

nawożyć (sie) – naważyć (pol.)

bezokoliczniknawożyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nawoża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nawożysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nawoży
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nawożymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nawożycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nawożōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nawożōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nawożōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nawożōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nawożyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nawożyliście; żeście nawożyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nawożyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nawożyła żech; nawożyłach; żech nawożyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nawożyła żeś; nawożyłaś; żeś nawożyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nawożyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nawożyły my; my nawożyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nawożyłyście; żeście nawożyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nawożyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nawożyło żech; żech nawożyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nawożyło żeś; żeś nawożyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nawożyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nawożół
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nawożōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nawożōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nawożyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nawożyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nawożyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nawożyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nawożyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nawożyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nawożyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nawożyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nawożyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nawożyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nawożyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nawożyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nawōż
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nawoży
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nawōżcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nawożōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nawożōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nawożōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nawożōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nawożyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nawożyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nawożyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nawożyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nawożyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nawożyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nawożyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nawożyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nawożyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nawożyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nawożyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.nawożyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nawożōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nawożōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nawożōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nawożyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nawożyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nawożyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nawożyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nawożyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nawożyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nawożyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nawożyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nawożyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nawożyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nawożyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nawożyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynawożōny
rzeczownik odczasown.nawożyni
Rybnik

 

Nawożcie mi piynć kilo kartofli.

Jo ci sam nawoża kilo cukru.

Była bych ci nawożyła piynć kilo jabek, ale mōm yno ciynżarek dwa kilo.

Podej dalij…