nytować

nytować (sie) – nitować (pol.)

bezokoliczniknytować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.nytuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.nytujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.nytuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.nytujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.nytujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.nytujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.nytowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.nytowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.nytowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.nytowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.nytowaliście; żeście nytowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.nytowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.nytowała żech; nytowałach; żech nytowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.nytowała żeś; nytowałaś; żeś nytowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.nytowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..nytowały my; my nytowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. nytowałyście; żeście nytowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.nytowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.nytowało żech; żech nytowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.nytowało żeś; żeś nytowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.nytowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech nytowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś nytowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł nytowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my nytowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście nytowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli nytowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech nytowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś nytowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była nytowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my nytowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście nytowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były nytowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech nytowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś nytowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było nytowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . nytuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech nytuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.nytujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech nytujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. nytowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. nytowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.nytowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.nytowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. nytowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.nytowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.nytowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
nytowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.nytowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. nytowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.nytowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.nytowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. nytowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.nytowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n. nytowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych nytowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś nytowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by nytowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my nytowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście nytowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by nytowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych nytowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś nytowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by nytowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my nytowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście nytowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by nytowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych nytowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś nytowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by nytowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda nytowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz nytowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie nytowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy nytowali; bydymy nytować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie nytowali; bydziecie nytować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm nytowali; bydōm nytować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda nytowała; byda nytować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz nytowała; bydziesz nytować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie nytowała; bydzie nytować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy nytowały; bydymy nytować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie nytowały; bydziecie nytować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm nytowały; bydōm nytować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda nytowało: byda nytować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz nytowało; bydziesz nytować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie nytowało; bydzie nytować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernynytowany
rzeczownik odczasown.nytowani
Rybnik

 

Piyrwej, jak sie gornek rozciyk, to sie go nytowało, a terazki sie wyciepuje na złōm.

Poradzisz nytować blachy?

Ty wiertej dziury w tych blachach, a jo ich byda nytowoł.

Podej dalij…