ôberwać

ôberwać (sie) – oberwać, zerwać (pol.)

bezokolicznikôberwać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôberwia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôberwiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôberwie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôberwiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôberwiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôberwiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôberwoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôberwoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôberwoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôberwali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôberwaliście; żeście ôberwali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôberwali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôberwała żech; ôberwałach; żech ôberwała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôberwała żeś; ôberwałaś; żeś ôberwała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôberwała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôberwały my; my ôberwały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôberwałyście; żeście ôberwały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôberwały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôberwało żech; żech ôberwało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôberwało żeś; żeś ôberwało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôberwało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôberwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôberwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôberwoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôberwali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôberwali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôberwali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôberwała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôberwała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôberwała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôberwały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôberwały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôberwały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôberwało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôberwało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôberwało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôbewej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôberwie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôberwejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôberwiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôberwoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôberwoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôberwoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôberwali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôberwali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôberwali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôberwała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôberwała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôberwała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôberwały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôberwały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôberwały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôberwało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôberwało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôberwało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôberwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôberwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôberwoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôberwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôberwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôberwali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôberwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôberwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôberwała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôberwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôberwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôberwały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôberwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôberwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôberwało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôberwany
rzeczownik odczasown.ôberwani
Rybnik

POL: (1) oberwać, zerwać, np. owoce, warzywa z krzewów; (2) oberwać się z powodu zbyt dużego wysiłku, podniesienia zbyt dużego ciężaru.

 

Kaj to dźwigosz taki ciynżor, chcesz sie ôberwać?

Niy dźwigej jōm, bo sie ôberwiesz.

Kery mi ôberwoł wszystki te ôgōrki ze krzōw?

Jutro ôberwia te wieprzōwki, a nawarza z nich kompotu.

Podej dalij…