ôbgadować

ôbgadować – obmawiać, oczerniać (pol.)

bezokolicznikôbgadować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôbgaduja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôbgadujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôbgaduje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôbgadujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôbgadujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôbgadujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôbgadowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôbgadowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôbgadowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôbgadowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôbgadowaliście; żeście ôbgadowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôbgadowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôbgadowała żech; ôbgadowałach; żech ôbgadowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôbgadowała żeś; ôbgadowałaś; żeś ôbgadowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôbgadowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôbgadowały my; my ôbgadowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôbgadowałyście; żeście ôbgadowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôbgadowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôbgadowało żech; żech ôbgadowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôbgadowało żeś; żeś ôbgadowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôbgadowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôbgadowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôbgadowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôbgadowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôbgadowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôbgadowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôbgadowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôbgadowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôbgadowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôbgadowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôbgadowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôbgadowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôbgadowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôbgadowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôbgadowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôbgadowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôbgaduj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôbgaduje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôbgadujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôbgadujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôbgadowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôbgadowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôbgadowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôbgadowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôbgadowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôbgadowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôbgadowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôbgadowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôbgadowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôbgadowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôbgadowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôbgadowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôbgadowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôbgadowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôbgadowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôbgadowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôbgadowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôbgadowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôbgadowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôbgadowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôbgadowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôbgadowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôbgadowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôbgadowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôbgadowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôbgadowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôbgadowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôbgadowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôbgadowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôbgadowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ôbgadowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ôbgadowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ôbgadowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ôbgadowali; bydymy ôbgadować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ôbgadowali; bydziecie ôbgadować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ôbgadowali; bydōm ôbgadować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ôbgadowała; byda ôbgadować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ôbgadowała; bydziesz ôbgadować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ôbgadowała; bydzie ôbgadować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ôbgadowały; bydymy ôbgadować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ôbgadowały; bydziecie ôbgadować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ôbgadowały; bydōm ôbgadować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ôbgadowało; byda ôbgadować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ôbgadowało; bydziesz ôbgadować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ôbgadowało; bydzie ôbgadować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôbgadowany
rzeczownik odczasown.ôbgadowani
Rybnik

POL: obmawiać, oczerniać kogoś, mówić coś nieprzyjemnego, lub nieprawdziwego o kimś.

 

Jeszcze roz sam przikludzisz ta klachula, co nas tak ôbgodała, to jōm z chałupy wyciepna.

Kogo zaś tam ôbgadujecie na boku?

 

Podej dalij…