ôbiecować

ôbiecować – obiecywać (pol.)

bezokolicznikôbiecować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôbiecuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôbiecujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôbiecuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôbiecujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôbiecujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôbiecujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôbiecowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôbiecowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôbiecowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôbiecowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôbiecowaliście; żeście ôbiecowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôbiecowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôbiecowała żech; ôbiecowałach; żech ôbiecowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôbiecowała żeś; ôbiecowałaś; żeś ôbiecowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôbiecowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôbiecowały my; my ôbiecowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôbiecowałyście; żeście ôbiecowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôbiecowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôbiecowało żech; żech ôbiecowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôbiecowało żeś; żeś ôbiecowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôbiecowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôbiecowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôbiecowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôbiecowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôbiecowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôbiecowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôbiecowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôbiecowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôbiecowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôbiecowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôbiecowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôbiecowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôbiecowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôbiecowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôbiecowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôbiecowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôbiecuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôbiecuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôbiecujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôbiecujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôbiecowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôbiecowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôbiecowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôbiecowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôbiecowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôbiecowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ibiecowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôbiecowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôbiecowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôbiecowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôbiecowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôbiecowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôbiecowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôbiecowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôbiecowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôbiecowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôbiecowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôbiecowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôbiecowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôbiecowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôbiecowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôbiecowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôbiecowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôbiecowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôbiecowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôbiecowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôbiecowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôbiecowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôbiecowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôbiecowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ôbiecowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ôbiecowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydziesz ôbiecowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ôbiecowali; bydymy ôbiecować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ôbiecowali; bydziecie ôbiecować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ôbiecowali; bydōm ôbiecować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ôbiecowała; byda ôbiecować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ôbiecowała; bydziesz ôbiecować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ôbiecowała; bydzie ôbiecować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ôbiecowały; bydymy ôbiecować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ôbiecowały; bydziecie ôbiecować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ôbiecowały; bydōm ôbiecować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ôbiecowało; byda ôbiecować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ôbiecowało; bydziesz ôbiecować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ôbiecowało; bydzie ôbiecować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôbiecowany
rzeczownik odczasown.ôbiecowani
Rybnik

 

Niy ôbiecuj tela ludziōm, kej niy poradzisz tego porobić.

Piyrsze dzieciom obiecujesz, a potym niy chcesz z nimi iś.

Ôbiecuja ci, że jutro pudymy na szpacyr do lasa.

 

Podej dalij…