ôblyc

ôblyc (sie) – ubrać (pol.)

bezokolicznikôblyc
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôblecza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôbleczesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôblecze
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôbleczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôbleczecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôbleczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôblyk żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôblyk żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôblyk
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ōblykli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôblykliście; żeście ôblykli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôblykli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôblykła żech; ôblykłach; żech ôblykła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôblykła żeś; ôblykłaś; żeś ôblykła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôblykła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôblykły my; my ôblykły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôblykłyście; żeście ôblykły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôblykły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôblykło żech; żech ôblykło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôblykło żeś; żeś ôblykło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôblykło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôblyk
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôblyk
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôblyk
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôblykli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôblykli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôblykli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôblykła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôblykła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôblykła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôblykły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôblykły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôblykły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôblykło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôblykło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôblykło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôblycz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôblecze
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôblyczcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôbleczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôblyk bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôblyk byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôblyk by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôblykli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôblykli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôblykli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôblykła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôblykła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôblykła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôblykły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôblykły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôblykły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôblykło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôblykło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôblykło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôblyk
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôblyk
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôblyk
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôblykli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôblykli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôblykli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôblykła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôblykła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôblykła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôblykły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôblykły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôblykły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôblykło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôblykło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôblykło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôbleczōny
rzeczownik odczasown.ôbleczyni
Rybnik

 

Doczkej, yno się ôblacza a pudymy.

Ôblycz sie hrubiyj, bo tam je dzisio zima.

Jo doczkōm na dworze, aż sie ôbleczesz.

 

Podej dalij…