ôbracać

ôbracać (sie) – odwracać, kręcić (pol.)

bezokolicznikôbracać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôbracōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôbracosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôbraco
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôbracōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôbracocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôbracajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôbracoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôbracoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôbracoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôbracali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôbracaliście; żeście ôbracali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôbracali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôbracała żech; ôbracałach; żech ôbracała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôbracała żeś; ôbracałaś; żeś ôbracała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôbracała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôbracały my; my ôbracały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôbracałyście; żeście ôbracały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôbracały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôbracało żech; żech ôbracało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôbracało żeś; żeś ôbracało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôbracało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôbracoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôbracoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôbracoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôbracali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôbracali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôbracali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôbracała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôbracała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôbracała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôbracały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôbracały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôbracały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôbracało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôbracało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôbracało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôbracej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôbraco
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôbracejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôbracajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôbracoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôbracoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôbracoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôbracali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôbracali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôbracali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôbracała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôbracała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôbracała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôbracały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôbracały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôbracały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôbracało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôbracało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôbracało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôbracoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôbracoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôbracoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôbracali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôbracali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôbracali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôbracała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôbracała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôbracała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôbracały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôbracały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôbracały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôbracało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôbracało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôbracało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ôbracoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ôbracoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ôbracoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ôbracali; bydymy ôbracać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ôbracali; bydziecie ôbracać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ôbracali; bydōm ôbracać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ôbracała; byda ôbracać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ôbracała; bydziesz ôbracać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ôbracała; bydzie ôbracać

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ôbracały; bydymy ôbracać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ôbracały; bydziecie ôbracać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ôbracały; bydōm ôbracać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ôbracało; byda ôbracać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ôbracało; bydziesz ôbracać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ôbracało; bydzie ôbracać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôbracany
rzeczownik odczasown.ôbracani
Rybnik

 

Niy zapōmnij ôbracać tych kotletōw, co sie niy spolōm.

Chyć mi ta szruba kluczym, bo sie ôbraco.

Niy ôbracej sie, co cie ta baba niy pozno.

 

Podej dalij…