ôbrobiać

ôbrobiać (sie) – opiekować się, zajmować się, uprawiać (pol.)

bezokolicznikôbrobiać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôbrobiōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôbrobiosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôbrobio
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôbrobiōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôbrobiocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôbrobiajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôbrobioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôbrobioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôbrobioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôbrobiali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôbrobialiście; żeście ôbrobiali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôbrobiali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôbrobiała żech; ôbrobiałach; żech ôbrobiała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôbrobiała żeś; ôbrobiałaś; żeś ôbrobiała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôbrobiała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôbrobiały my; my ôbrobiały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôbrobiałyście; żeście ôbrobiały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôbrobiały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôbrobiało żech; żech ôbrobiało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôbrobiało żeś; żeś ôbrobiało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôbrobiało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôbrobioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôbrobioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôbrobioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôbrobiali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôbrobiali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôbrobiali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôbrobiała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôbrobiała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôbrobiała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôbrobiały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôbrobiały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôbrobiały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôbrobiało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôbrobiało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôbrobiało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôbrobiej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôbrobio
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôbrobiejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôbrobiajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôbrobioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôbrobioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôbrobioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôbrobiali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôbrobiali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôbrobiali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôbrobiała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôbrobiała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôbrobiała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôbrobiały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôbrobiały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôbrobiały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôbrobiało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôbrobiało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôbrobiało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôbrobioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôbrobioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôbrobioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôbrobiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôbrobiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôbrobiali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôbrobiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôbrobiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôbrobiała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôbrobiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôbrobiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôbrobiały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôbrobiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôbrobiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôbrobiało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ôbrobioł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ôbrobioł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ôbrobioł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ôbrobiali; bydymy ôbrobiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ôbrobiali; bydziecie ôbrobiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ôbrobiali; bydōm ôbrobiać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ôbrobiała; byda ôbrobiać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ôbrobiała; bydziesz ôbrobiać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ôbrobiała; bydzie ôbrobiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ôbrobiały; bydymy ôbrobiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ôbrobiały; bydziecie ôbrobiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ôbrobiały; bydōm ôbrobiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ôbrobiało; byda ôbrobiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ôbrobiało; bydziesz ôbrobiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ôbrobiało; bydzie ôbrobiać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôbrobiany
rzeczownik odczasown.ôbrobiani
Rybnik .

POL: (1) opiekować się, zajmować się kimś; (2) uprzwiać pole.

 

My już niy mōmy tela siyły, coby tela pola ôbrobiać, tōż jedyn kōnsek my najyni sōmsiadowi.

Starzik niy stowajōm jōż praje wcale z łōżka tōż ja ich sam ôbrobiōm.

U sōmsiada majōm tam choro dziołcha, tōż muszōm jōm cołki życi ôbrobiać.

 

 

Podej dalij…