ôbsiednyć

ôbsiednyć – obsiąść (pol.)

bezokolicznikôbsiednyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôbsiedna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôbsiedniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôbsiednie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôbsiednymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôbsiedniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôbsiednōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôbsiednōł żech; ôbsiod żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôbsiednōł żeś; ôbsiod żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôbsiednōł; ôbsiod
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôbsiedli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôbsiedliście; żeście ôbsiedli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôbsiedli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôbsiadła żech; ôbsiadłach; żech ôbsiadła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôbsiadła żeś; ôbsiadłaś; żeś ôbsiadła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôbsiadła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôbsiadły my; my ôbsiadły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôbsiadłyście; żeście ôbsiadły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôbsiadły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôbsiadło żech; żech ôbsiadło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôbsiadło żeś; żeś ôbsiadło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôbsiadło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôbsiednōł; bōł żech ôbsiod
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôbsiednōł; bōł żeś ôbsiod
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôbsiednōł; bōł ôbsiod
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôbsiedli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôbsiedli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôbsiedli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôbsiadła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôbsiadła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôbsiadła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôbsiadły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôbsiadły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôbsiadły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôbsiadło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôbsiadło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôbsiadło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôbsiednij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôbsiednie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôbsiednijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôbsiednōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôbsiednōł bych; ôbsiod bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôbsiednōł byś; ôbsiod byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôbsiednōł by; ôbsiod by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôbsiedli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôbwsiedli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôbsiedli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôbiadła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôbsiadła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôbsiadła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôbsiadły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôbsiadły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôbsiadły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôbsiadło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôbsiadło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôbsiadło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôbsiednōł; bōł bych ôbsiod
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôbsiednōł; bōł byś ôbsiod
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôbsiednōł; bōł by ôbsiod
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôbsiedli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôbsiedli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôbsiedli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôbsiadła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôbsiadła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôbsiadła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôbsiadły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôbsiadły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôbsiadły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôbsiadło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôbsiadło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôbsiadło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôbsiednyty
rzeczownik odczasown.ôbsiednyci
Rybnik

 

SI: Ôbsiedli my starzita tak, coby niy poradziyli uciyc, a musieli nōm bojać.

PL: Obsiedliśmy dziadka tak, żeby nie potrafił uciec, a musiał namopowiadać.

 

SI: Muchy ôbsiadły zarozki ta zista, tōż starka musieli jōm przikryć deklym

PL: Muchy obsiadły natychmiast tę babkę, więc babcia musiała ją nakryć pokrywką.

 

SI: Ôbsiedli my doôbkoła stoła, a mama prziniōśli bōnkawy a kołocza.

PL: Obsiedliśmy dookoła stołu, a mama przyniosła kawę i kołacz.

 

Podej dalij…