ôdegnać

ôdegnać – odgonić (pol.)

bezokolicznikôdegnać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôdżyna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôdżyniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôdżynie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôdżynymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôdżyniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôdżynōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôdegnoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôdegnoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôdegnoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôdegnali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôdegnaliście; żeście ôdegnali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôdegnali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôdegnała żech; ôdegnałach; żech ôdegnała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôdegnała żeś; ôdegnałaś; żeś ôdegnała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôdegnała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôdegnały my; my ôdegnały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôdegnałyście; żeście ôdegnały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdegnały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôdegnało żech; żech ôdegnało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôdegnało żeś; żeś ôdegnało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôdegnało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôdegnoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôdegnoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôdegnoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôdegnali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôdegnali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôdegnali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôdegnała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôdegnała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôdegnała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôdegnały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôdegnały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôdegnały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôdegnało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôdegnało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôdegnało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôdżyń
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôdżynie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôdżyńcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôdżynōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôdegnoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôdegnoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôdegnoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôdegnali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôdegnali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôdegnali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôdegnała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôdegnała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôdegnała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôdegnały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôdegnały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdegnały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôdegnało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôdegnało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôdegnało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôdegnoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôdegnoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôdegnoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôdegnali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôdegnali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôdegnali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôdegnała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôdegnała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôdegnała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôdegnały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôdegnały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôdegnały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôdegnało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôdegnało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôdegnało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôdegnany
rzeczownik odczasown.ôdegnani
Rybnik

 

Chłop wyskoczōł z chałupy a ôdegnoł tego psa, tōż dziecko mo yno noga pogryziōno.

Jo sprōbuja ôdegnać kijym ta dziko świnia, a ty uciekej ku chałupie.

Bōł bych ôdegnoł te psy, ale było ich za dużo, tōż niy doł żech rady.

Ôdżyń te kury, aż mi tych grzōndkōw niy rozgrzebiōm.

 

Podej dalij…