ôdganiać

ôdganiać (sie) – odganiać (pol.)

bezokolicznikôdganiać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôdganiōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôdganiosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôdganio
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôdganiōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôdganiocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôdganiajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôdganioł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôdganioł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôdganioł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôdganiali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôdganialiście; żeście ôdganiali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôdganiali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôdganiała żech; ôdganiałach; żech ôdganiała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôdganiała żeś; ôdganiałaś; żeś ôdganiała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôdganiała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôdganiały my; my ôdganiały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôdganiałyście; żeście ôdganiały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdganiały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôdganiało żech; żech ôdganiało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôdganiało żeś; żeś ôdganiało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôdganiało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôdganioł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôdganioł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôdganioł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôdganiali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôdganiali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôdganiali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôdganiała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôdganiała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôdganiała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôdganiały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôdganiały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôdganiały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôdganiało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôdganiało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôdganiało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôdganiej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôdganio
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôdganiejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôdganiajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôdganioł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôdganioł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôdganioł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôdganiali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôdganiali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôdganiali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôdganiała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôdganiała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôdganiała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôdganiały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôdganiały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdganiały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôdganiało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôdganiało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôdganiało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôdganioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôdganioł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôdganioł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôdganiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôdganiali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôdganiali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôdganiała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôdganiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôdganiała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôdganiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôdganiały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôdganiały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôdganiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôdganiało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôdganiało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ôdganioł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ôdganioł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ôdganioł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ôdganiali; bydymy ôdganiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ôdganiali; bydziecie ôdganiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ôdganiali; bydōm ôdganiać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ôdganiała; byda ôdganiać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ôdganiała; bydziesz ôdganiać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ôdganiała; bydzie ôdganiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ôdganiały; bydymy ôdganiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ôdganiały; bydziecie ôdganiać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ôdganiały; bydōm ôdganiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ôdganiyło; byda ôdganiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ôdganiało; bydziesz ôdganiać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ôdganiało; bydzie ôdganiać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôdganiany
rzeczownik odczasown.ôdganiani
Rybnik

 

Dycko musza ôdganiać sie kijym, coby mie gōnsiōr niy poszczypoł.

Ôdganiōm sie gazetōm przed kopruchami.

Stoja a ôdganiōm ptoki, aż kury trocha podziubiōm, co im niy zeżerōm tych ziorek.

 

Podej dalij…