ôdnosić

ôdnosić – odnosić (pol.)

bezokolicznikôdnosić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôdnosza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôdnosisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôdnosi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôdnoszymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôdnosicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôdnoszōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôdnosiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôdnosiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôdnosiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôdnosiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôdnosiyliście; żeście ôdnosiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôdnosiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôdnosiyła żech; ôdnosiyłach; żech ôdnosiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôdnosiyła żeś; ôdnosiyłaś; żeś ôdnosiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôdnosiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôdnosiyły my; my ôdnosiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôdnosiyłyście; żeście ôdnosiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdnosiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôdnosiyło żech; żech ôdnosiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôdnosiyło żeś; żeś ôdnosiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôdnosiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôdnosiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôdnosiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôdnosiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôdnosiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôdnosiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôdnosiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôdnosiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôdnosiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôdnosiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôdnosiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôdnosiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôdnosiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôdnosiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôdnosiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôdnosiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôdnoś
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôdnosi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôdnoście
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôdnoszōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôdnosiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôdnosiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôdnosiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôdnosiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôdnosiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôdnosiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôdnosiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôdnosiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôdnosiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôdnosiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôdnosiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdnosiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôdnosiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôdnosiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôdnosiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôdnosiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôdnosiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôdnosiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôdnosiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôdnosiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôdnosiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôdnosiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôdnosiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôdnosiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôdnosiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôdnosiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôdnosiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôdnosiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôdnosiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôdnosiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ôdnosiōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ôdnosiōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ôdnosiōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ôdnosiyli; bydymy ôdnosić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ôdnosiyli; bydziecie ôdnosić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ôdnosiyli; bydōm ôdnosić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ôdnosiyła; byda ôdnosić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ôdnosiyła; bydziesz ôdnosić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ôdnosiyła; bydzie ôdnosić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ôdnosiyły; bydymy ôdnosić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ôdnosiyły; bydziecie ôdnosić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ôdnosiyły; bydōm ôdnosić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ôdnosiyło; byda ôdnosić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ôdnosiyło; bydziesz ôdnosić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ôdnosiyło; bydzie ôdnosić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôdnoszōny
rzeczownik odczasown.ôdnoszyni
Rybnik

 

Podowej mi te cegły, a jo ich byda ôdnosiōł na stusek.

Jo siecza, baba ubiyro, a dziecka ôdnoszōm snopki starrzikowi, coby ich stawioł do kozłōw.

Niy ôdnoś jeszcze tej ksiōnżki, jo se jōm tyż poczytōm.

Podej dalij…