ôdpisać

ôdpisać – odpisać (pol.)

bezokolicznikôdpisać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôdpisza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôdpiszesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôdpisze
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôdpiszymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôdpiszecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôdpiszōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôdpisoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôdpisoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôdpisoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôdpisali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôdpisaliście; żeście ôdpisali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôdpisali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôdpisała żech; ôdpisałach; żech ôdpisała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôdpisała żeś; ôdpisałaś; żeś ôdpisała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôdpisała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôdpisały my; my ôdpisały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôdpisałyście; żeście ôdpisały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdpisały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôdpisało żech; żech ôdpisało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôdpisało żeś; żeś ôdpisało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôdpisało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôdpisoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôdpisoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôdpisoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôdpisali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôdpisali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôdpisali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôdpisała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôdpisała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôdpisała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôdpisały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôdpisały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôdpisały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôdpisało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôdpisało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôdpisało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôdpisz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôdpisze
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôdpiszcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôdpiszōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôdpisoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôdpisoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôdpisoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôdpisali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôdpisali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôdpisali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôdpisała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôdpisała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôdpisała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôdpisały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôdpisały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdpisały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôdpisało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôdpisało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôdpisało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôdpisoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôdpisoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôdpisoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôdpisali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôdpisali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôdpisali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôdpisała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôdpisała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôdpisała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôdpisały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôdpisały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôdpisały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôdpisało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôdpisało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôdpisało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôdpisany
rzeczownik odczasown.ôdpisani
Rybnik

 

Ôdpisz tej ciotce, bo już bydzie ze dwa miesiōnce, jak te pismo prziszło.

Ôdpisoł żech se nōmera z tego kuglagra, bo musza kupić nowy, jak pojada do miasta.

Ôdpiszesz mi nōmery z totka, bo jo musza iś po baba ba autobus praje?

 

Podej dalij…