ôdszpōntować

ôdszpōntować – odkorkować (pol.)

bezokolicznikôdszpōntować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôdszpōntuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôdszpōntujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôdszpōntuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôdszpōntujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôdszpōntujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôdszpōntujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôdszpōntowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôdszpōntowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôdszpōntowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôdszpōntowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôdszpōntowaliście; żeście ôdszpōntowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôdszpōntowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôdszpōntowała żech; ôdszpōntowałach; żech ôdszpōntowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôdszpōntowała żeś; ôdszpōntowałaś; żeś ôdszpōntowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôdszpōntowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôdszpōntowały my; my ôdszpōntowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôdszpōntowałyście; żeście ôdszpōntowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdszpōntowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôdszpōntowało żech; żech ôdszpōntowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôdszpōntowało żeś; żeś ôdszpōntowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôdszpōntowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôdszpōntowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôdszpōntowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôdszpōntowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôdszpōntowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôdszpōntowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôdszpōntowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôdszpōntowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôdszpōntowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôdszpōntowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôdszpōntowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôdszpōntowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôdszpōntowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôdszpōntowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôdszpōntowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôdszpōntowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôdszpōntuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôdszpōntuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôdszpōntujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôdszpōntujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôdszpōntowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôdszpōntowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôdszpōntowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôdszpōntowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôdszpōntowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôdszpōntowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôdszpōntowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôdszpōntowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôdszpōntowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôdszpōntowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôdszpōntowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdszpōntowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôdszpōntowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôdszpōntowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôdszpōntowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôdszpōntowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôdszpōntowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôdszpōntowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôdszpōntowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôdszpōntowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôdszpōntowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôdszpōntowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôdszpōntowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôdszpōntowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôdszpōntowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôdszpōntowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôdszpōnowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôdszpōntowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôdszpōntowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôdszpōntowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôdszpōntowany
rzeczownik odczasown.ôdszpōntowani
Rybnik

 

Ôdszpōntuj mi ta flaszka, bo niy poradza.

Kery ôdszpōntowoł ta flaszka z winym?

 

Podej dalij…