ôdwijać

ôdwijać – rozwijać, odpakowywać (pol.)

bezokolicznikôdwijać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôdwijōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôdwijosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôdwijo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôdwijōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôdwijocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôdwijajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôdwijoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôdwijoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôdwijoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôdwijali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôdwijaliście; żeście ôdwijali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôdwijali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôdwijała żech; ôdwijałach; żech ôdwijała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôdwijała żeś; ôdwijałaś; żeś ôdwijała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôdwijała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôdwijały my; my ôdwijały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôdwijałyście; żeście ôdwijały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdwijały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôdwijało żech; żech ôdwijało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôdwijało żeś; żeś ôdwijało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôdwijało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôdwijoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôdwijoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôdwijoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôdwijali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôdwijali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôdwijali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôdwijała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôdwijała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôdwijała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôdwijały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôdwijały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôdwijały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôdwijało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôdwijało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôdwijało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôdwijej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôdwijo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôdwijejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôdwijajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôdwijoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôdwijoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôdwijoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôdwijali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôdwijali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôdwijali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôdwijała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôdwijała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôdwijała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôdwijały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôdwijały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdwijały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôdwijało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôdwijało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôdwijało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôdwijoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôdwijoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôdwijoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôdwijali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôdwijali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôdwijali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôdwijała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôdwijała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôdwijała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôdwijały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôdwijały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôdwijały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôdwijało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôdwijało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôdwijało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ôdwijoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ôdwijoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ôdwijoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ôdwijali; bydymy ôdwijać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ôdwijali; bydziecie ôdwijać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ôdwijali; bydōm ôdwijać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ôdwijała; byda ôdwijać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ôdwijała; bydziesz ôdwijać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ôdwijała; bydzie ôdwijać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ôdwijały; bydymy ôdwijać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ôdwijały; bydziecie ôdwijać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ôdwijały; bydōm ôdwijać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ôdwijało; byda ôdwijać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ôdwijało; bydziesz ôdwijać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ôdwijało; bydzie ôdwijać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôdwijany
rzeczownik odczasown.ôdwijani
Rybnik

 

Ty ôdwijej tyn kabel, a jo go byda wiyszoł na hokach.

Ôdwijej tyn geszynk, bo chca widzieć, co ci te Dzieciōntko prziniōsło.

 

 

Podej dalij…