ôdyńś

ôdyńś – odejść (pol.)

bezokolicznikôdyńś
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôdyńda
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôdyńdziesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôdyńdzie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôdyńdymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôdyńdziecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôdyńdōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôdeszoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôdeszoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôdeszoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôdeszli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôdeszliście; żeście ôdeszli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôdeszli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôdeszła żech; ôdeszłach; żech ôdeszła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôdeszła żeś; ôdeszłaś; żeś ôdeszła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôdeszła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôdeszły my; my ôdeszły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôdeszłyście; żeście ôdeszły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdeszły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôdeszło żech; żech ôdeszło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôdeszło żeś; żeś ôdeszło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôdeszło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôdeszoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôdeszoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôdeszoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôdeszli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôdeszli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôdeszli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôdeszła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôdeszła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôdeszła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôdeszły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôdeszły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôdeszły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôdeszło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôdeszło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôdeszło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôdyńdź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôdyńdzie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôdyńdźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôdyńdōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôdeszoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôdeszoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôdeszoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôdeszli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôdeszli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôdeszli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôdeszła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôdeszła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôdeszła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôdeszły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôdeszły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdeszły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôdeszło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôdeszło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôdeszło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôdeszoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôdeszoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôdeszoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôdeszli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôdeszli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôdeszli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôdeszła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôdeszła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôdeszła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôdeszły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôdeszły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôdeszły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôdeszło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôdeszło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôdeszło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôdyńdzōny
rzeczownik odczasown.ôdyńdzyni
Rybnik

 

Chłop bōł fest piōł, tōż baba wziyna dzieci a ôdeszła ôd niego.

Tyn grocz gro we Gōrniku, ale możno latoś ôdyńdzie do Tychōw.

Niy podobo mi sie sam , tōż szukōm inkszej roboy, a możno ôdyńda stōnd.

Jeszcze roz przidziesz ôżarty a bydziesz robiōł haja, o ôdyńda ôd ciebie.

 

 

Podej dalij…