ôdzywać sie

ôdzywać sie – odzywać się (pol.)

bezokolicznikôdzywać sie
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôdzywōm sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôdzywosz sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôdzywo sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôdzywōmy sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôdzywocie sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôdzywajōm sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôdzywoł żech sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôdzywoł żeś sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôdzywoł sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôdzywali my sie
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôdzywaliście sie; żeście sie ôdzywali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôdzywali sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôdzywała żech sie; ôdzywałach sie; żech sie ôdzywała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôdzywała żeś sie; ôbzywałaś sie; żeś sie ôdzywała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôdzywała sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôdzywały my sie; my sie ôdzywały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôdzywałyście sie; żeście sie ôdzywały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdzywały sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôdzywało żech sie; żech sie ôdzywało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôdzywało żeś sie; żeś sie ôdzywało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôdzywało sie
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sie ôdzywoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sie ôdzywoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sie ôdzywoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sie ôdzywali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sie ôdzywali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sie ôdzywali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sie ôdzywała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sie ôdzywała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sie ôdzywała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sie ôdzywały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sie ôdzywały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sie ôdzywały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sie ôdzywało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sie ôdzywało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sie ôdzywało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôdzywej sie
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sie ôdzywo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôdzywejcie sie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sie ôdzywajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôdzywoł bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôdzywoł byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôdzywoł by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôdzywali by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôdzywali byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôdzywali by sie
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôdzywała bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôdzywała byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôdzywała by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôdzywały by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôdzywały byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôdzywały by sie
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôdzywało bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôdzywało byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôdzywało by sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sie ôdzywoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sie ôdzywoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sie ôdzywoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sie ôdzywali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sie ôdzywali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sie ôdzywali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sie ôdzywała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sie ôdzywała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sie ôdzywała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sie ôdzywały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sie ôdzywały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sie ôdzywały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sie ôdzywało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sie ôdzywało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sie ôdzywało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda sie ôdzywoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz sie ôdzywoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie sie ôdzywoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy sie ôdzywali; bydymy sie ôdzywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie sie ôdzywali; bydziecie sie ôdzywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm sie ôdzywali; bydōm sie ôdzywać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda sie ôdzywała; byda sie ôdzywać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz sie ôdzywała; bydziesz sie ôdzywać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie sie ôdzywała; bydzie sie ôdzywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy sie ôdzywały; bydymy sie ôdzywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie sie ôdzywały; bydziecie sie ôdzywać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm sie ôdzywały; bydōm sie ôdzywać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda sie ôdzywało; byda sie ôdzywać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz sie ôdzywało; bydziesz sie ôdzywać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie sie ôdzywało; bydzie sie ôdzywać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.ôdzywani sie
Rybnik

 

Chcesz, to z  nim godej, jo sie niy ôdzywōm, bo niy chca haje.

Kery sie to tam ôdzywo?

Trza iś ôdbywać, bo gowiydź sie już ôdzywo we chlywie.

Podej dalij…