ôginać

ôginać (sie) – zginać, wyginać na czymś, wokół czegoś (pol.)

bezokolicznikôginać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôginōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôginosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôgino
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôginōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôginocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôginajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôginoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôginoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôginoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôginali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôginaliście; żeście ôginali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôginali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôginała żech; ôginałach; żech ôginała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôginała żeś; ôginałaś; żeś ôginała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôginała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôginały my; my ôginały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôginałyście; żeście ôginały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôginały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôginało żech; żech ôginało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôginało żeś; żeś ôginało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôginało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôginoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôginoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôginoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôginali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôginali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôginali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôginała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôginała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôginała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôginały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôginały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôginały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôginało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôginało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôginało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôginej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôgino
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôginejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôginajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôginoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôginoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôginoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôginali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôginali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôginali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôginała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôginała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôginała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôginały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôginały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôginały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôginało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôginało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôginało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôginoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôginoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôginoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôginali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôginali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôginali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôginała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôginała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôginała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôginały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôginały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôginały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôginało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôginało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôginało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ôginoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ôginoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ôginoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ôginali; bydymy ôginać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ôginali; bydziecie ôginać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ôginali; bydōm ôginać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ôginała; byda ôginać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ôginała; bydziesz ôginać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ôginała; bydzie ôginać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ôginały; bydymy ôginać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ôginały; bydziecie ôginać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ôginały; bydōm ôginać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ôginało; byda ôginać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ôginało; bydziesz ôginać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ôginało; bydzie ôginać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôginany
rzeczownik odczasown.ôginani
Rybnik

 

Wejż ta rułka a ôginej na nij te kōńce drōtu, coby narobić ôka.

Jo dycko ôginōm tyn drōt na rułce colowej.

 

 

Podej dalij…