ôgnyć

ôgnyć (sie) – zgiąć, wygiąć na czymś, wokół czegoś (pol.)

bezokolicznikôgnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôgna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôgniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôgnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôgnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôgniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôgnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôgnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôgnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôgnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôgli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôgliście; żeście ôgli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôgli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôgła żech; ôgłach; żech ôgła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôgła żeś; ôgłaś; żeś ôgła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôgła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôgły my; my ôgły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôgłyście; żeście ôgły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôgły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôgło żech; żech ôgło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôgło żeś; żeś ôgło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôgło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôgnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôgnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôgnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôgli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôgli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôgli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôgła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôgła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôgła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôgły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôgły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôgły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôgło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôgło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôgło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôgnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôgnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôgnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôgnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôgnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôgnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôgnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôgli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôgli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôgli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôgła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôgła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôgła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôgły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôgły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôgły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôgło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôgło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôgło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôgnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôgnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôgnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôgli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôgli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôgli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôgła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôgła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôgła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôgły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôgły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôgły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôgło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôgło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôgło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôgnyty
rzeczownik odczasown.ôgnyci
Rybnik

 

Muszymy ta rułka ôgnyć na prosty kōnt, ale tak, co jōm niy zgnietymy.

Wejź, zagrzyj tyn drōt a ôgnij mi kōniec na ciepło, na taki fajne ôko.

Jo tyn drōt ôgna sam na ôkolniku.

Podej dalij…