ôgryź

ôgryź (sie) – obgryźć (pol.)

bezokolicznikôgryź
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôgryza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôgryziesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôgryzie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôgryzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôgryziecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôgryzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôgryz żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôgryz żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôgryz
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôgryźli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôgryźliście; żeście ôgryźli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôgryźli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôgryzła żech; ôgryzłach; żech ôgryzła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôgryzła żeś; ôgryzłaś; żeś ôgryzła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôgryzła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôgryzły my; my ôgryzły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôgryzłyście; żeście ôgryzły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôgryzły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôgryzło żech; żech ôgryzło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôgryzło żeś; żeś ôgryzło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôgryzło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôgryz
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôgryz
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôgryz
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôgryźli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôgryźli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôgryźli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôgryzła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôgryzła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôgryzła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôgryzły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôgryzły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôgryzły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôgryzło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôgryzło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôgryzło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôgryź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôgryzie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôgryźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôgryzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôgryz bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôgryz byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôgryz by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôgryźli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôgryźli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôgryźli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôgryzła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôgryzła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôgryzła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôgryzły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôgryzły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôgryzły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôgryzło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôgryzło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôgryzło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôgryz
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôgryz
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôgryz
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôgryźli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôgryźli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôgryźli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôgryzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôgryzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôgryzła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôgryzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôgryzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôgryzły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôgryzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôgryzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôgryzło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôgryziōny
rzeczownik odczasown.ôgryziyni
Rybnik

 

Kej żeś ôgryzła te jabko, tōż zjydz go całe.

Niy zostawiej tym prosiyntōm tego korytka we chlywiku, bo zas go całe ôgryzły.

Kery sam ôgryz tyn piernik a ôstawiōł?

 

Podej dalij…