ôgryzać

ôgryzać (sie) – obgryzać (pol.)

bezokolicznikôgryzać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôgryzōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôgryzosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôgryzo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôgryzōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôgryzocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôgryzajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôgryzoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôgryzoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôgryzoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôgryzali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôgryzaliście; żeście ôgryzali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôgryzali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôgryzała żech; ôgryzałach; żech ôgryzała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôgryzała żeś; ôgryzałaś; żeś ôgryzała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôgryzała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôgryzały my; my ôgryzały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôgryzałyście; żeście ôgryzały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôgryzały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôgryzało żech; żech ôgryzało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôgryzało żeś; żeś ôgryzało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôgryzało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôgryzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôgryzoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôgryzoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôgryzali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôgryzali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôgryzali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôgryzała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôgryzała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôgryzała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôgryzały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôgryzały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôgryzały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôgryzało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôgryzało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôgryzało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôgryzej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôgryzo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôgryzejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôgryzajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôgryzoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôgryzoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôgryzoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôgryzali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôgryzali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôgryzali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôgryzała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôgryzała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôgryzała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôgryzały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôgryzały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôgryzały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôgryzało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôgryzało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôgryzało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôgryzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôgryzoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôgryzoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôgryzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôgryzali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôgryzali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôgryzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôgryzała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôgryzała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôgryzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôgryzały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôgryzały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôgryzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôgryrzało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôgryzało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ôgryzoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ôgryzoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ôgryzoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ôgryzali; bydymy ôgryzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ôgryzali; bydziecie ôgryzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ôgryzali; bydōm ôgryzać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ôgryzała; byda ôgryzać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ôgryzała; bydziesz ôgryrzać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ôgryzała; bydzie ôgryzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ôgryzały; bydymy ôgryzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ôgryzały; bydziecie ôgryzać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ôgryzały; bydōm ôgryrzać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ôgryzało; byda ôgryzać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ôgryzało; bydziesz ôgryzać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ôgryzało; bydzie ôgryzać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôgryzany
rzeczownik odczasown.ôgryzani
Rybnik

 

Sam mosz kości, poôgryzej ich, a reszta dej psowi.

Zaś ôgryzosz te pazury.

Dej pozōr, co ta koza niy bydzie tej ćwikle ogryzała.

 

Podej dalij…