poôdynkinać

poôdynkinać (sie) – poodmykać (pol.)

bezokolicznikpoôdynkinać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poôdynkinōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poôdynkinosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poôdynkino
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poôdynkinōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poôdynkinocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poôdynkinajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poôdynkinoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poôdynkinoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poôdynkinoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poôdynkinali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poôdynkinaliście; żeście poôdynkinali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poôdynkinali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poôdynkinała żech; poôdynkinałach; żech poôdynkinała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poôdynkinała żeś; poôdynkinałaś; żeś poôdynkinała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poôdynkinała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poôdynkinały my; my poôdynkinały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poôdynkinałyście; żeście poôdynkinały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poôdynkinały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poôdynkinało żech; żech poôdynkinało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poôdynkinało żeś; żeś poôdynkinało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poôdynkinało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poôdynkinoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poôdynkinoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poôdynkinoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poôdynkinali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poôdynkinali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poôdynkinali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poôdynkinała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poôdynkinała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poôdynkinała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poôdynkinały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poôdynkinały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poôdynkinały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poôdynkinało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poôdynkinało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poôdynkinało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poôdynkinej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poôdynkino
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poôdynkinejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poôdynkinajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poôdynkinoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poôdynkinoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poôdynkinoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poôdynkinali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poôdynkinali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poôdynkinali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poôdynkinała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poôdynkinała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poôdynkinała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poôdynkinały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poôdynkinały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poôdynkinały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poôdynkinało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poôdynkinało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poôdynkinało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poôdynkinoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poôdynkinoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poôdynkinoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poôdynkinali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poôdynkinali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poôdynkinali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poôdynkinała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poôdynkinała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poôdynkinała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poôdynkinały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poôdynkinały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poôdynkinały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poôdynkinało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poôdynkinało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poôdynkinało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoôdynkinany
rzeczownik odczasown.poôdynkinani
Rybnik

POL: poodmykać, odemknąć kluczem większą ilość drzwi, kłódek.

 

Jo rano już sam poôdynkinōm wszystki dźwiyrze, niż wy przidziecie.

Sam mosz klucze, a poôdynkinej wszystki te kłodki.

Kery sam poôdynkinoł wszystki te kłodki? Chcecie, żeby was kery ôkrod?

 

Podej dalij…