ôpiyrać

ôpiyrać (sie) – opierać (pol.)

bezokolicznikôpiyrać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôpiyrōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôpiyrosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôpiyro
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôpiyrōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôpiyrocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôpiyrajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôpiyroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôpiyroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôpiyroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôpiyrali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôpiyraliście; żeście ôpiyrali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôpiyrali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôpiyrała żech; ôpiyrałach; żech ôpiyrała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôpiyrała żeś; ôpiyrałaś; żeś ôpiyrała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôpiyrała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôpiyrały my; my ôpiyrały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôpiyrałyście; żeście ôpiyrały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôpiyrały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôpiyrało żech; żech ôpiyrało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôpiyrało żeś; żeś ôpiyrało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôpiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôpiyroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôpiyroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôpiyroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôpiyrali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôpiyrali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôpiyrali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôpiyrała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôpiyrała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôpiyrała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôpiyrały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôpiyrały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôpiyrały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôpiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôpiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôpiyrało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôpiyrej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôpiyro
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôpiyrejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôpiyrajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôpiyroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôpiyroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôpiyroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôpiyrali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôpiyrali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôpiyrali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôpiyrała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôpiyrała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôpiyrała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôpiyrały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôpiyrały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôpiyrały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôpiyrało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôpiyrało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôpiyrało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôpiyroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôpiyroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôpiyroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôpiyrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôpiyrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôpiyrali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôpiyrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôpiyrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôpiyrała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôpiyrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôpiyrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôpiyrały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôpiyrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôpiyrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôpiyrało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ôpiyroł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ôpiyroł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ôpiyroł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ôpiyrali; bydymy ôpiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ôpiyrali; bydziecie ôpiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ôpiyrali; bydōm ôpiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ôpiyrała; byda ôpiyrać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ôpiyrała; bydziesz ôpiyrać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ôpiyrała; bydzie ôpiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ôpiyrały; bydymy ôpiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ôpiyrały; bydziecie ôpiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ôpiyrały; bydōm ôpiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. bda ôpiyrało; byda ôpiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ôpiyrało; bydziesz ôpiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ôpiyrało; bydzie ôpiyrać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôpiyrany
rzeczownik odczasown.ôpiyrani
Rybnik

POL: (1) opierać się o coś; (2) opierać kogoś, prac komuś pranie

 

Niy ôpiyrej sie ô ta ściana, bo jōm zmażesz.

Kery mi sam ôpiyro te koło ô chałupa?

Abo mi zapłaciusz, abo jo cie za darmo ôpiyrać niy byda.

Podej dalij…