ôszkrobać

ôszkrobać – oskrobać, obrać ze skórki (pol.)

bezokolicznikôszkrobać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôszkrobia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôszkrobiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôszkrobie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôszkrobiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôszkrobiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôszkrobiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôszkroboł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôszkroboł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôszkroboł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôszkrobali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôszkrobaliście; żeście ôszkrobali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôszkrobali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôszkrobała żech; ôszkrobałach; żech ôszkrobała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôszkrobała żeś; ôszkrobałaś; żeś ôszkrobała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôszkrobała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôszkrobały my; my ôszkrobały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôszkrobałyście; żeście ôszkrobały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôszkrobały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôszkrobało żech; żech ôszkrobało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôszkrobało żeś; żeś ôszkrobało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôszkrobało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôszkroboł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôszkroboł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôszkroboł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôszkrobali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôszkrobali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôszkrobali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôszkrobała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôszkrobała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôszkrobała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôszkrobały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôszkrobały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôszkrobały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôszkrobało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôszkrobało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôszkrobało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôszkrobej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôszkrobie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôszkrobejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôszkrobiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôszkroboł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôszkroboł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôszkroboł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôszkrobali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôszkrobali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôszkrobali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôszkrobała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôszkrobała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôszkrobała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôszkrobały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôszkrobały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôszkrobały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôszkrobało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôszkrobało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôszkrobało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôszkroboł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôszkroboł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôszkroboł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôszkrobali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôszkrobali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôszkrobali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôszkrobała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôszkrobała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôszkrobała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôszkrobały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôszkrobały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôszkrobały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôszkrobało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôszkrobało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôszkrobało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôszkrobany
rzeczownik odczasown.ôszkrobani
Rybnik

POL: oskrobać, obrać ze skórki ziemniaki, warzywa, owoce.

 

Pamiyntej, że te jarziny trza ôszkrobać, cobyś ich tak niy uwarzōł.

Ôszkrobej mu te jabko, a niy dowej mu go ze skōrkōm.

Jo se ta gruszka ôszkrobia, a ty możesz jeś ze skōrkōm.

 

Podej dalij…