ôszmyrglować

ôszmyrglować – oszlifować (pol.)

bezokolicznikôszmyrglować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôszmyrgluja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôszmyrglujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôszmyrgluje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôszmyrglujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôszmyrglujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôszmyrglujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôszmyrglowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôszmyrglowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôszmyrglowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôszmyrglowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôszmyrglowaliście; żeście ôszmyrglowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôszmyrglowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôszmyrglowała żech; ôszmyrglowałach; żech ôszmyrglowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôszmyrglowała żeś; ôszmyrglowałaś; żeś ôszmyrglowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôszmyrglowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôszmyrglowały my; my ôszmyrglowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôszmyrglowałyście; żeście ôszmyrglowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôszmyrglowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôszmyrglowało żech; żech ôszmyrglowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôszmyrglowało żeś; żeś ôszmyrglowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôszmyrglowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôszmyrglowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôszmyrglowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôszmyrglowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôszmyrglowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôszmyrglowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôszmyrglowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôszmyrglowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôszmyrglowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôszmyrglowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôszmyrglowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôszmyrglowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôszmyrglowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôszmyrglowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôszmyrglowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôszmyrglowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôszmyrgluj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôszmyrgluje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôszmyrglujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôszmyrglujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôszmyrglowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôszmyrglowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôszmyrglowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôszmyrglowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôszmyrglowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôszmyrglowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôszmyrglowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôszmyrglowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôszmyrglowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôszmyrglowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôszmyrglowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôszmyrglowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôszmyrglowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôszmyrglowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôszmyrglowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôszmyrglowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôszmyrglowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôszmyrglowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôszmyrglowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôszmyrglowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôszmyrglowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôszmyrglowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôszmyrglowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôszmyrglowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôszmyrglowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôszmyrglowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôszmyrglowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôszmyrglowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôszmyrglowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôszmyrglowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôszmyrglowany
rzeczownik odczasown.ôszmyrglowani
Rybnik

 

Wejź ôszmyrgluj mi te ôstre szplitry, co byda mōg trzimać tyn hynkel w rynce.

Jo żech ci ôszmyrglowoł trocha te ranty w szybie, cobyś sie niy przerznōł.     (cz: przer-znōł)

 

Podej dalij…