ôszperować

ôszperować (sie) – podeprzeć (pol.)

bezokolicznikôszperować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôszperuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôszperujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôszperuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôszperujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôszperujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôszperujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôszperowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôszperowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôszperowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôszperowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôszperowaliście; żeście ôszperowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôszperowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôszperowała żech; ôszperowałach; żech ôszperowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôszperowała żeś; ôszperowałaś; żeś ôszperowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôszperowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôszperowały my; my ôszperowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôszperowałyście; żeście ôszperowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôszperowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôszperowało żech; żech ôszperowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôszperowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôszperowało żeś; żeś ôszperowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôszperowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôszperowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôszperowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôszperowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôszperowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôszperowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôszperowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôszperowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôszperowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôszperowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôszperowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôszperowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôszperowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôszperowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôszperowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôszperuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôszperuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôszperujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôszperujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôszperowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôszperowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôszperowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôszperowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôszperowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôszperowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôszperowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôszperowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôszperowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôszperowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôszperowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôszperowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôszperowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôszperowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôszperowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôszperowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôszperowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôszperowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôszperowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôszperowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôszperowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôszperowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôszperowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôszperowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôszperowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôszperowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôszperowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôszperowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôszperowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôszperowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôszperowany
rzeczownik odczasown.ôszperowani
Rybnik

 

Ôszperuj dobrze te ôkna na budowie, co tam jaki chachary niy wlezōm.

Je ta grōdza dobrze ôszperowano, co sie niy przewrōci?

 

 

 

Podej dalij…