ôtruć

ôtruć (sie) – otruć, zażyć truciznę (pol.)

bezokolicznikôtruć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôtruja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôtrujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôtruje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôtrujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôtrujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôtrujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôtruł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôtruł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôtruł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôtruli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôtruliście; żeście ôtruli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôtruli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôtruła żech; ôtrułach; żech ôtruła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôtruła żeś; ôtrułaś; żeś ôtruła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôtruła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôtruły my; my ôtruły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôtrułyście; żeście ôtruły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôtruły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôtruło żech; żech ôtruło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôtruło żeś; żeś ôtruło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôtruło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôtruł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôtruł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôtruł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôtruli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôtruli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôtruli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôtruła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôtruła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôtruła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôtruły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôtruły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôtruły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôtruło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôtruło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôtruło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôtruj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôtruje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôtrujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôtrujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôtruł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôtruł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôtruł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôtruli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôtruli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôtruli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôtruła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôtruła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôtruła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôtruły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôtruły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôtruły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôtruło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôtruło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôtruło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôtruł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôtruł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôtruł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôtruli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôtruli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôtruli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôtruła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôtruła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôtruła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôtruły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôtruły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôtruły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôtruło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôtruło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôtruło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôtruty
rzeczownik odczasown.ôtruci
Rybnik

POL: zatruć śmiertelnie, w przeciwieństwie do struć – zatruć lekko, np. czymś nieświeżym.

 

Ńiy jydz tego starego wōsztu, co sie niy ôtrujesz.

Keryś mi, misie zdo, chce ôtruć psa, bo mu ciepiōm jakiś świństwa.

Keryś sōmsiod mi ôtruł kota.

 

 

Podej dalij…