ôtruwać

ôtruwać (sie) – truć wielokrotnie (pol.)

bezokolicznikôtruwać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ôtruwōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ôtruwosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ôtruwo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ôtruwōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ôtruwocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ôtruwajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ôtruwoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ôtruwoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ôtruwoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ôtruwali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ôtruwaliście; żeście ôtruwali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ôtruwali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ôtruwała żech; ôtruwałach; żech ôtruwała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ôtruwała żeś; ôtruwałaś; żeś ôtruwała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ôtruwała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ôtruwały my; my ôtruwały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ôtruwałyście; żeście ôtruwały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ôtruwały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ôtruwało żech; żech ôtruwało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ôtruwało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ôtruwało żeś; żeś ôtruwało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ôtruwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ôtruwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ôtruwoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ôtruwali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ôtruwali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ôtruwali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ôtruwała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ôtruwała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ôtruwała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ôtruwały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ôtruwały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ôtruwały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ôtruwało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ôtruwało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ôtruwało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ôtruwej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ôtruwo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ôtruwejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ôtruwajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ôtruwoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ôtruwoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ôtruwoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ôtruwali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ôtruwali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ôtruwali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ôtruwała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ôtruwała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ôtruwała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ôtruwały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ôtruwały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ôtruwały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ôtrwało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ôtruwało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ôtruwało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ôtruwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ôtruwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ôtruwoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ôtruwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ôtruwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ôtruwali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ôtruwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ôtruwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ôtruwała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ôtruwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ôtruwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ôtruwały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ôtruwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ôtruwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ôtruwało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda ôtruwoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz ôtruwoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie ôtruwoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy ôtruwali; bydymy ôtruwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie ôtruwali; bydziecie ôtruwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm ôtruwali; bydōm ôtruwać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda ôtruwała; byda ôtruwać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz ôtruwała; bydziesz ôtruwać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie ôtruwała; bydzie ôtruwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy ôtruwały; bydymy ôtruwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie ôtruwały; bydziecie ôtruwać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm ôtruwały; bydōm ôtruwać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda ôtruwało; byda ôtruwać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz ôtruwało; bydziesz ôtruwać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie ôtruwało; bydzie ôtruwać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyôtruwany
rzeczownik odczasown.ôtruwani
Rybnik

POL: truć więcej, niż jeden raz, lub więcej, niż jedną istotę.

 

Keryś nōm sam już dłōgszy czas ôtruwo psy we wsi.

Łōński rok nōm ôtruwali ryby we stawie, tōż latoś powiesiyli my kamery na strōmach a na razie mōmy pokōj.

Keryś mi ciepie coś kurōm a ich ôtruwo. Już mi trzi zdechły.

 

 

Podej dalij…