pacharzina

pacharzina – pęcherz (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…pacharzina
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…pacharziny
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…pacharzinie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…pacharzina
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...pacharzinōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…pacharzinie
Wołacz l. poj. Ty…pacharzino
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…pacharziny
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…pacharzinōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…pacharzinōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…pacharziny
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…pacharzinami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…pacharzinach
Wołacz l. mn. Wy…pacharziny
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Cōż tak locesz, jak kot z pełnōm pachcrzinōm?

Musza iś do krzokōw, bo mōm pełno pacharzina.

 

Podej dalij…