pierzina

pierzina – rodzaj łagodnego przekleństwa (pol.)
POL: przekleństwo, łagodniejsza wersja od „pierōna”

 

SI: Pierzina, cōż ty to robisz, dyć sie urzniesz tym nożym. (cz: ur-zniesz)

PL: Do licha, cóż ty robisz, przecież się utniesz tym nożem.

 

SI: Pierzina, takich tōmatōw żech jeszcze niy widzioł, choćby banie.

PL: O kurcze, takich pomidorów jeszcze nie widziałem, jak dynie.

 

SI: Ô pierzina, cōż żeś to zrobiyła z tymi szkutami?

PL: O kurcze, cóż to zrobiłaś z tymi włosami?

Podej dalij…