retōng

retōng – ratunku, pomocy (pol.)
POL: wzywanie pomocy.

 

SI: Retōng. Gore, pōmōżcie mi.

PL: Ratunku. Pali się, pomóżcie mi.

 

SI: Retōng! Je tam kto.

PL: Ratunku! Jest tam kto.

 

Podej dalij…