pluć

pluć (sie) – pluć (pol.)

bezokolicznikpluć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pluja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.plujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pluje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.plujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.plujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.plujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pluł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pluł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pluł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pluli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pluliście; żeście pluli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pluli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pluła żech; plułach; żech pluła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pluła żeś; plułaś; żeś pluła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pluła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pluły my; my pluły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. plułyście; żeście pluły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pluły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pluło żech; żech pluło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pluło żeś; żeś pluło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pluło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pluł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pluł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pluł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pluli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pluli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pluli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pluła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pluła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pluła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pluły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pluły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pluły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pluło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pluło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było napluło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pluj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pluje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.plujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech plujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pluł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pluł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pluł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pluli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pluli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pluli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pluła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pluła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pluła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pluły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pluły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pluły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pluło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pluło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pluło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pluł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pluł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pluł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pluli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pluli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pluli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pluła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pluła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pluła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pluły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pluły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pluły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pluło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pluło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pluło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda pluł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz pluł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie pluł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy pluli; bydymy pluć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie pluli; bydziecie pluć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm pluli; bydōm pluć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda pluła; byda pluć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz pluła; bydziesz pluć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie pluła; bydzie pluć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy pluły; bydymy pluć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie pluły; bydziecie pluć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm pluły; bydōm pluć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda pluło; byda pluł
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz pluło; bydziesz pluł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie pluło; bydzie pluł
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypluty
rzeczownik odczasown.pluci
Rybnik

 

Niy pluj sam, bo to niy ma piyknie.

 

Podej dalij…