pociepować

pociepować (sie) – porzucać (pol.)

bezokolicznikpociepować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pociepuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pociepujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pociepuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pociepujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pociepujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pociepujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pociepowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pociepowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pociepowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pociepowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pociepowaliście; żeście pociepowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pociepowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pociepowała żech; pociepowałach; żech pociepowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pociepowała żeś; pociepowałaś; żeś pociepowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pociepowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pociepowały my; my pociepowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pociepowałyście; żeście pociepowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pociepowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pociepowało żech; żech pociepowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pociepowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pociepowało żeś; żeś pociepowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pociepowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pociepowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pociepowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pociepowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pociepowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pociepowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pociepowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pociepowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pociepowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pociepowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pociepowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pociepowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pociepowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pociepowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pociepowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pociepuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pociepuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pociepujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pociepujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pociepowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pociepowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pociepowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pociepowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pociepowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pociepowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pociepowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pociepowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pociepowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pociepowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pociepowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pociepowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pociepowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pociepowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pociepowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pociepowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pociepowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pociepowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pociepowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pociepowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pociepowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pociepowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pociepowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pociepowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pociepowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pociepowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pociepowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pociepowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pociepowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pociepowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda pociepowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz pociepowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydziepociepowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy pociepowali; bydymy pociepować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie pociepowali; bydziecie pociepować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm pociepowali; bydōm pociepować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda pociepowała; byda pociepować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz pociepowała; bydziesz pociepować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie pociepowała; bydzie pociepować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy pociepowały; bydymy pociepować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie pociepowały; bydziecie pociepować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm pociepowali; bydōm pociepować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda pociepowało; byda pociepować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz pociepowało; bydziesz pociepować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie pociepowało; bydzie pociepować
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.pociepowani
Rybnik

POL: porzucać, więcej niż jedną rzecz, lub więcej, niż jeden raz,

Ty dycko pociepujesz robota po wypłacie, a za dwa dni idziesz tam nazod.

Kery roz ty już pociepujesz tego synka? Za dwa dni zaś bydziesz zwōniyła za nim.

 

Podej dalij…