pociōngać

pociōngać (sie) – pociągać (pol.)

bezokolicznikpociōngać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.pociōngōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.pociōngosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.pociōngo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.pociōngōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.pociōngocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.pociōngajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.pociōngoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.pociōngoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.pociōngoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.pociōngali my; my
pociōngali
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.pociōngaliście; żeście pociōngali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.pociōngali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.pociōngała żech; pociōngałach; żech pociōngała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.pociōngała żeś; pociōngałaś; żeś pociōngała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.pociōngała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..pociōngały my; my pociōngały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. pociōngałyście; żeście pociōngały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.pociōngały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.pociōngało żech; żech pociōngało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.pociōngało żeś; żeś pociōngało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.pociōngało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech pociōngoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś pociōngoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł pociōngoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my pociōngali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście pociōngali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli pociōngali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech pociōngała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś pociōngała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była pociōngała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my pociōngały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście pociōngały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były pociōngały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech pociōngało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś pociōngało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było pociōngało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . pociōngej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech pociōngo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.pociōngejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech pociōngajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. pociōngoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. pociōngoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.pociōngoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.pociōngali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. pociōngali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.pociōngali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.pociōngała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
pociōngała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.pociōngała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. pociōngały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.pociōngały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.pociōngały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. pociōngało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.pociōngało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.pociōngało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych pociōngoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś pociōngoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by pociōngoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my pociōngali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście pociōngali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by pociōngali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych pociōngała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś pociōngała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by pociōngała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my pociōngały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście pociōngały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by pociōngały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych pociōngało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś pociōngało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by pociōngało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda pociōngoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz pociōngoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie pociōngoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy pociōngali; bydymy pociōngać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie pociōngali; bydziecie pociōngać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm pociōngali; bydōm pociōngać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda pociōngała; byda pociōngać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz pociōngała; bydziesz pociōngać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie pociōngała; bydzie pociōngać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy pociōngały; bydymy pociōngać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie pociōngały; bydziecie pociōngać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm pociōngały; bydōm pociōngać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda pociōngało; byda pociōngać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz pociōngało; bydziesz pociōngać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie pociōngało; bydzie pociōngać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypociōngany
rzeczownik odczasown.pociōngani
Rybnik

 

Ty pociōngej tym trachtorym po kōnsku, a jo byda ladowoł snopki na wōz.

Pociōngej pomału tyn strōm powrozym, a jo go byda podrzinoł.

Jak tak bydymy pociōngać po pora metrōw, to niy zajadymy tam ani do jutra.

 

 

Podej dalij…