poczosać

poczosać (sie) – poczesać (pol.)

bezokolicznikpoczosać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poczosza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poczoszesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poczosze
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poczoszymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poczoszecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poczoszōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poczosoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poczosoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poczosoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poczosali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poczosaliście; żeście poczosali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poczosali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poczosała żech; poczosałach; żech poczosała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poczosała żeś; poczosałaś; żeś poczosała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poczosała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poczosały my; my poczosały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poczosałyście; żeście poczosały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poczosały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poczosało żech; żech poczosało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poczosało żeś; żeś poczosało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poczosało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poczosoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poczosoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poczosoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poczosali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poczosali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poczosali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poczosała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poczosała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poczosała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poczosały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poczosały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poczosały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poczosało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poczosało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poczosało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poczosej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poczosze
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poczosejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poczoszōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poczosoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poczosoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poczosoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poczosali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poczosali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poczosali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poczosała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poczosała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poczosała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poczosały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poczosały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poczosały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poczosało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poczosało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poczosało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poczosoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poczosoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poczosoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poczosali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poczosali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poczosali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poczosała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poczosała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poczosała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poczosały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poczosały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poczosały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poczosało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poczosało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poczosało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoczosany
rzeczownik odczasown.poczosani
Rybnik

 

Kej byś była pedziała, to bych cie poczosała.

Poczosej sie, a potym ôbuwej strzewiki.

Jako ty to wyglōndosz, czamu żeś sie niy poczosoł?

Podej dalij…