poczuć

poczuć (sie) – poczuć (pol.)

bezokolicznikpoczuć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.poczuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.poczujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.poczuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.poczujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.poczujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.poczujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.poczuł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.poczuł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.poczuł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.poczuli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.poczuliście; żeście poczuli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.poczuli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.poczuła żech; poczułach; żech poczuła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.poczuła żeś; poczułaś; żeś poczuła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.poczuła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..poczuły my; my poczuły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. poczułyście; żeście poczuły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.poczuły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.poczuło żech; żech poczuło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.poczuło żeś; żeś poczuło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.poczuło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech poczuł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś poczuł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł poczuł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my poczuli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście poczuli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli poczuli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech poczuła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś poczuła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była poczuła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my poczuły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście poczuły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były poczuły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech poczuło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś poczuło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było poczuło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . poczuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech poczuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.poczujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech poczujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. poczuł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. poczuł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.poczuł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.poczuli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. poczuli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.poczuli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.poczuła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
poczuła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.poczuła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. poczuły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.poczuły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.poczuły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. poczuło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.poczuło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.poczuło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych poczuł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś poczuł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by poczuł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my poczuli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście poczuli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by poczuli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych poczuła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś poczuła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by poczuła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my poczuły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście poczuły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by poczuły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych poczuło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś poczuło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by poczuło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypoczuty
rzeczownik odczasown.poczuci
Rybnik

 

Niż żech bōł poczōł, że sie polōm te kartofle, to już było za niyskoro.

Na razie sie kepsko czuja, ale poszwajsuja ci to, jak sie trocha spamiyntōm.

Ôroz żech poczuł, że mie keryś za rynkow szarpie.

Podej dalij…