podugać

podugać (sie) – poszturchać (pol.)

bezokolicznikpodugać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.podugōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.podugosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.podugo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.podugōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.podugocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.podugajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.podugoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.podugoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.podugoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.podugali my; my
podugali
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.podugaliście; żeście podugali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.podugali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.podugała żech; podugałach; żech podugała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.podugała żeś; podugałaś; żeś podugała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.podugała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..podugały my; my podugały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. podugałyście; żeście podugały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.podugały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.podugało żech; żech podugało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.podugało żeś; żeś podugało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.podugało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech podugoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś podugoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł podugoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my podugali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście podugali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli podugali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech podugała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś podugała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była podugała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my podugały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście podugały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były podugały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech podugało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś podugało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było podugało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . podugej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech podugo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.podugejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech podugajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. podugoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. podugoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.podugoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.podugali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. podugali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.podugali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.podugała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
podugała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.podugała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. podugały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.podugały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.podugały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. podugało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.podugało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.podugało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych podugoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś podugoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by podugoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my podugali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście podugali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by podugali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych podugała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś podugała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by podugała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my podugały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście podugały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by podugały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych podugało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś podugało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by podugało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernypodugany
rzeczownik odczasown.podugani
Rybnik

 

Ô co żeście sie to zaś podugali?

Idź tam trocha podugej do tego pieca, co sie to rozgore, bo sam je jakoś chłōdno.

Podej dalij…