podziwać sie

podziwać sie – popatrzeć, spojrzeć (pol.)

bezokolicznikpodziwać sie
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.podziwom sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.podziwosz sie
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.podziwo sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.podziwōmy sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.podziwocie sie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.podziwajōm sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.podziwoł żech sie
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.podziwoł żeś sie
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.podziwoł sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.podziwali my sie
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.podziwaliście sie; żeście sie podziwali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.podziwali sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.podziwała żech sie; podziwałach sie; żech sie podziwała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.podziwała żeś sie; podziwałaś sie; żeś sie podziwała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.podziwała sie
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..podziwały my sie; my sie podziwały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. podziwałyście sie; żeście sie podziwały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.podziwały sie
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.podziwało żech sie; żech sie podziwało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.podziwało żeś sie; żeś sie podziwało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.podziwało sie
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sie podziwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sie podziwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sie podziwoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sie podziwali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sie podziwali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sie podziwali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sie podziwała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sie podziwała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sie podziwała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sie podziwały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sie podziwały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sie dpoziwały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sie podziwało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sie podziwało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sie podziwało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . podziwej sie
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sie podziwo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.podziwejcie sie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sie podziwajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. podziwoł bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. podziwoł byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.podziwoł by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.podziwali by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. podziwali byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.podziwali by sie
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.podziwała bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
podziwała byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.podziwała by sie
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. podziwały by my sie
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.podziwały byście sie
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.podziwały by sie
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. podziwało bych sie
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.podziwało byś sie
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.podziwało by sie
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sie podziwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sie podziwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sie podziwoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sie podziwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sie podziwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sie podziwali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sie podziwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sie podziwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sie podziwała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sie podziwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sie podziwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sie podziwały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sie podziwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sie podziwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sie podziwało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.podziwani sie
Rybnik

 

Była bych sie podziwała na te gardiny u Fridy, ale żech zapomniała.

Podziwej sie, jak sie tam mroczy, a my mōmy siano na łōnce rozciepane.

Tyn chłop sie na mie tak podziwoł, choćbych mu ôjcōw zabiōł.

 

 

Podej dalij…