podziynkować

podziynkować – podziękować (pol.)

bezokolicznikpodziynkować
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.podziynkuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.podziynkujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.podziynkuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.podziynkujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.podziynkujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.podziynkujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.podziynkowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.podziynkowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.podziynkowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.podziynkowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.podziynkowaliście; żeście podziynkowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.podziynkowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.podziynkowała żech; podziynkowałach; żech podziynkowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.podziynkowała żeś; podziynkowałaś; żeś podziynkowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.podziynkowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..podziynkowały my; my podziynkowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. podziynkowałyście; żeście podziynkowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.podziynkowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.podziynkowało żech; żech podziynkowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.podziynkowało żeś; żeś podziynkowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.podziynkowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech podziynkowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś podziynkowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł podziynkowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my podziynkowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście podziynkowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli podziynkowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech podziynkowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś podziynkowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była podziynkowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my podziynkowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście podziynkowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były podziynkowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech podziynkowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś podziynkowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było podziynkowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . podziynkuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech podziynkuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.podziynkujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech podziynkujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. podziynkowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. podziynkowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.podziynkowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.podziynkowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. podziynkowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.podziynkowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.podziynkowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
podziynkowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.podziynkowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. podziynkowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.podziynkowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.podziynkowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. podziynkowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.podziynkowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.podziynkowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych podziynkowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś podziynkowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by podziynkowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my podziynkowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście podziynkowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by podziynkowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych podziynkowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś podziynkowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by podziynkowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my podziynkowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście podziynkowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by podziynkowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych podziynkowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś podziynkowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by podziynkowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.podziynkowani
Rybnik

 

Podziynkowała żeś starce za ta szekulada?

Podziynkuj ujcowi za to, że cie wziōn na te lody.

Terazki musisz iś i podziynkować starzikowi za tyn geszynk.

Podej dalij…